Történetünk

2005 novemberében alakult meg egyesületünk, a Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete , rövid betűszóval: BULÁKE.

A kezdetben csak baráti társaságként működő egyesületünk tagjai leginkább közös kirándulások alkalmával találkoztak. A felmerülő igények nyomán fogalmazódott meg az ötlet saját, szakmai alapokon nyugvó, SZOLGÁLTATÁSI PALETTA kidolgozására munkaképes, látássérült tagok bevonásával.
A REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS megkezdésének alapfeltételeként 2008-ban akkreditációs tanúsítványt szereztünk, így jogosulttá váltunk megváltozott munkaképességű kollégáink után rehabilitációs bértámogatásra, ami megalapozza működésünket. Munkatársaink több, mint 80%-a megváltozott munkaképességű. Foglalkoztatási projektünk célja, hogy munkatársaink egy összetartó csapat részeként, akadálymentes környezetben értékes tevékenységet tudjanak végezni, és a munkában elért sikereken keresztül - másokon segítve - újra megtalálják saját értékeiket és helyüket a társadalomban.

A látássérültek és a többségi társadalom felé kínált szolgáltatásainkat masszázs, szociális segítségnyújtás, szemléletformálás, érdekképviselet témakörökben működő csoportjaink kínálják. A szakmai munkánk legkiemelkedőbb tevékenységét Szem(l)életmód Rehabilitációs Központunk végzi elemi rehabilitáció formájában.

AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI:

  • Nyikes Fatime – egyesület elnöke, foglalkoztatásért felelős vezető
  • Jenei András – alelnök
  • Lázár Benedekné – elnökségi tag
  • Berczi József – elnökségi póttag
  • Tóth Titusz Nándor- elnökségi póttag
  • Török Ildikó – Felügyelő Bizottság elnöke
  • Bazsó György Ágoston – FB tag
  • Csatlósi Tibor – FB tag

A szolgáltatások mellett KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATAINK építésére és ápolására rendszeresen szervezünk olyan eseményeket, melyeken személyesen találkozhatunk támogatóinkkal, együttműködő partnereinkkel és amelyeken a szórakozás mellett közvetlen ISMERETÁTADÁSRA is módunk nyílik a vendégek felé.
Ilyen alkalmak voltak a fehér bot napi bálok, koncertek (Budapest Bár, Ghymes, Omega, Republik Zorán), konferenciák vagy BUDAÖRSI BOTORKÁLÓ nevű programunk. De szintén a közösségi kapcsolódásunkat célozza erősíteni a budaörsi BUSZMEGÁLLÓK GRAFFITI mentesítő akciónk, melyen látó és nem látó kollégák együtt tesznek a város tisztaságáért, az utazóközönség jobb hangulatáért.

Megalakulásunk óta törekszünk rá, hogy a rehabilitációs bértámogatás és Budaörs költségvetési támogatása mellé MINÉL TÖBB FORRÁSBÓL teremtsünk elő működésünkhöz bevételt. Így az 1% és adományok gyűjtése mellett az évek során sok pályázaton vettünk részt. Pl.: FOF, NEA, LSER, Grundtvig, de az anyagi támogatás mellett fontos, inspiráló, amikor SZAKMAI MUNKÁNKAT IS DÍJAZZÁK. Pl: OFA – Legjobb Közösségfejlesztő Társadalmi Vállalkozás pályázat Hozzáadott helyi érték Díja, Civil Díj döntős helyezése, Tiszta, virágos Budaörsért különdíj.